PCI / PCIe

Выберите подкатегорию

PCI-7103P1V-01A1E

PCI-7103P1V-01A1E

Кроссплата PCI-7103P1V-01A1E PCI HALF-SIZE BP, 3 SLOT, 1 PCI, 1 PCIE..

2 726 руб.

PCA-6108P8-0A2E

PCA-6108P8-0A2E

Кроссплата PCA-6108P8-0A2E CIRCUIT MODULE, 8 slot Pure PCI BP ,8 PCI slots, RoHS..

5 104 руб.

PCA-6105P5-0B2E

PCA-6105P5-0B2E

Кроссплата PCA-6105P5-0B2E CIRCUIT MODULE, 5 slot Pure PCI BP,5 PCI RoHS K..

2 320 руб.

HPE-8S0

HPE-8S0

Кроссплата HPE-8S0 PCI/PCI Express Backplane with 4 PCI,2 PCIe x1 Slots..

2 494 руб.

HPE-7S1

HPE-7S1

Кроссплата HPE-7S1 7 Slot Backplane W/ 4PCI Bus and 2PCIe x1..

2 204 руб.

HPE-6S1

HPE-6S1

Кроссплата HPE-6S1 PCI/PCI Express Backplane with 4 PCI,1 PCIe x4 Slots..

1 972 руб.

HPE-5S3

HPE-5S3

Кроссплата HPE-5S3 5 Slot Backplane W/ 2PCI Bus and 2PCIe x1..

1 856 руб.